SÅ MILJÖANPASSAR DU KONTORET

Att miljöanpassa sitt kontor har många vinster. Den främsta är naturligtvis att man minskar miljöbelastningen så att vår planet mår bra och även kan tillgodose våra framtida behov, men att spara på miljön innebär oftast att man dessutom sparar kronor och ören.   Att se över sin miljöpåverkan innebär i mångt och mycket att arbetsmiljön […]